Wat is een intakegesprek?
Tijdens een intakegesprek maken we persoonlijk kennis met elkaar.
Jij geeft aan waarmee ik je kan begeleiden en wat je doel(en) zijn. Tegelijkertijd ervaar je wat ik als coach voor jou kan betekenen. Als er een klik is, kunnen we direct een vervolgafspraak maken. Het kennismakings- of intakegesprek duurt maximaal 1 uur.

Het intakegesprek is bij mij vrijblijvend en gratis als we besluiten niet met elkaar door te gaan. Mocht je wel verder willen, dan maakt dit gesprek volledig onderdeel uit van je coaching traject en wordt het gesprek verrekenend in de eerste afspraken. Een goede intake zet namelijk direct de basis voor een succesvol eindresultaat.

Hoe maak ik een afspraak voor een kennismakingsgesprek?
Je maakt een afspraak door een mail te sturen via het contactformulier op de site of rechtstreeks te mailen via info@naturallybycynthia.nl. Bellen kan ook, het telefoonnummer is 06 29 04 5007. Als ik de telefoon niet aanneem, spreek dan je naam en contactgegevens in en laat me weten wanneer ik je kan terugbellen. Het achterlaten van een SMS of WhatsApp bericht kan uiteraard ook.

Hoe lang duurt een gemiddeld persoonlijk coaching traject?
Een coaching traject duurt 5, 8 of 12 sessies van ongeveer 30 minuten. Na de sessies kunnen we samen bepalen of er nog behoefte is aan verdere begeleiding.

Is een éénmalig coaching gesprek ook mogelijk?
Een groot aantal cliënten vindt het prettig om na de afronding van het coaching traject nog afspraken te maken. Een éénmalig coaching gesprek is wel mogelijk.

Kan ik bellen, mailen of app-en als ik ergens mee zit?
Ja, natuurlijk. Een goede vertrouwensband vind ik belangrijk. Als je ergens mee zit of vragen hebt, neem gerust contact met me op.

Wat is je werkwijze?
We focussen op een gezonde leefstijl. De sessies zijn gericht om je bewuster om te laten gaan met eten, zodat je op een natuurlijke manier afvalt en op gewicht blijft. Het verschilt per persoon waar precies de coaching behoefte ligt, maar de gesprekken zullen via een vast patroon plaatsvinden. Door de gesprekken, oefeningen en opdrachten wordt er gewerkt om je doel te bereiken. Ieder mens is uniek en daarom zijn de coaching trajecten altijd maatwerk. De inhoud en werkvorm die het meest optimale effect heeft voor jou, wordt aangeboden.

Wat houdt het online gezonde leefstijl programma in?
Het online gezonde leefstijl programma is niet gebaseerd op een dieet, maar leert jou te herkennen wat je lichaam precies nodig heeft. Bewustwording en gedragsverandering spelen hierin een grote rol. Mijn uiteindelijke doel is, dat je in de toekomst geen hulp meer nodig hebt, geen jojo diëten meer gaat volgen en je energieker voelt en dat je gezonder bent. Je ontvangt alle informatie, tips en adviezen online.

Waar vindt de persoonlijke coaching plaats?
De coaching gesprekken vinden telefonisch plaats, via e-mail, FaceTime of Skype. De coaching sessies kunnen ook op locatie gehouden worden, maar hiervoor gelden andere tarieven en tijden.

Kan ik mijn afspraak annuleren of verzetten?
Een afspraak kan tot 24 uur van te voren worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur wordt het gesprek alsnog gefactureerd.

Is het mogelijk om het gezonde leefstijl programma te volgen zonder persoonlijk contact?
Ja, wanneer jij geen kennismakingsgesprek wilt en ook geen tussentijds contact, dan is dat mogelijk. Je volgt dan het programma alleen online.

Kom ik in aanmerking voor het online coachingstraject?
Ja, iedereen kan in aanmerking komen voor deelname aan de coaching sessies mits zij geen medische klachten hebben. Heb je medische klachten, dan wil ik dat je van te voren overlegd met je (huis)arts.

Moet ik overleggen met mijn huisarts?
Nee, wanneer je geen medische klachten hebt, hoef je niet van te voren met je huisarts te overleggen.

Kan ik in termijnen betalen?
Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. Voor aanvang van het coaching traject dient de factuur volledig betaald te zijn.

Zijn er groepssessies mogelijk?
Ja, in overleg is het mogelijk om één of meerdere groepssessies te houden. Hiervoor gelden andere tarieven en tijden.

PRIVACY STATEMENT:

Naturally by Cynthia Naturally by Cynthia, gevestigd aan
, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.naturallybycynthia.nl
+31 6 29045007

Cynthia van den Biggelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Naturally by Cynthia zij is te bereiken via info@naturallybycynthia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Naturally by Cynthia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Naturally by Cynthia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@naturallybycynthia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Naturally by Cynthia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Naturally by Cynthia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naturally by Cynthia) tussen zit. Naturally by Cynthia gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Apple software, WhatsApp, FaceTime, Skype, om te communiceren en te documenteren, zodat wij jou persoonlijk kunnen begeleiden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Naturally by Cynthia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst
Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst
Adres > Bewaartermijn 7 jaar > Reden Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:
Naturally by Cynthia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Naturally by Cynthia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naturally by Cynthia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@naturallybycynthia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Naturally by Cynthia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Naturally by Cynthia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@naturallybycynthia.nl. Naturally by Cynthia heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.